نشانی نشانی :کرج – خیابان درختی – نبش حافظ – ساختمان البرز – طبقه ۶ واحد ۱۶
تلفن تلفن :۰۲۶-۳۳۵۱۶۴۸۰
موبایل موبایل :۰۹۱۲-۵۹۵۹۷۵۷
ایمیل ایمیل :info@rasamtasvir.com

۰۹۱۲ - ۵۹۵۹۷۵۷