نشانی نشانی : کرج – خیابان درختی – نبش حافظ – ساختمان البرز – طبقه ۶ واحد ۱۶
تلفن تلفن : ۰۲۶-۳۳۵۱۶۴۸۰
موبایل موبایل : ۰۹۱۲-۵۹۵۹۷۵۷
ایمیل ایمیل : info@rasamtasvir.com

۰۹۱۲ - ۵۹۵۹۷۵۷