تاریخ عکاسی ایران

تاریخ عکاسی ایران
۲۰۰۸
وقتی حرف از انقلاب در عکاسی می زنیم و یا به تاریخ عکاسی ایران اشاره می کنیم. اولین چیزی که به ذهنمان می رسد تبدیل آنالوگ به دیجیتال است . این درست زمانی است که دنیای عکاسی به سمت آسمان پرواز کرد. در سالهای نه چندان دور عکاسان برای گرفتن عکس می بایست مسیری سخت […]
02633516480 09125959757
RASAM AGENCY
0912-5959757