عکاسی هوایی و ۳۶۰ درجه

عکاسی هوایی و ۳۶۰ درجه

عکاسی هوایی و ۳۶۰ درجه در کرج با رسام تصویر توسط کادر حرفه ای با توان اجرای دقیق و توانایی کاربری با انواع پرنده های حرفه ای موجود در بازار انجام می شود.
این تیم با ارائه مجوز های مربوطه برای عکاسی هوایی از کارخانه در کرج ، عکاسی هوایی از شرکت ها در کرج ،
عکاسی هوایی از پروژه های عمرانی در کرج ، عکاسی هوایی از مراتع و مزارع در کرج و غیره آمادگی لازم را دارد.
رسام تصویر از بروز ترین های پرنده های dj و… استفاده می نماید.
عکاسی ۳۶۰ درجه در کرج نیز با دهها نمونه کار قوی در رسام تصویر انجام میگیرد. عکاسی ۳۶۰ درجه
از محصولات کوچکتر در استدیو رسام تصویر و برای محصولات بزگتر و فضا ها در محیط مشتریان عزیز صورت می پذیرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

RASAM AGENCY
0912-5959757