چگونه عکاسی کنیم

چگونه عکاسی کنیم

همه افراد، دنیا را از دریچه نگاه خود می بینند. هنر عکاسی به شما کمک می کند تا بتوانید نگاه خودتان از دنیای پیرامون را با دیگران به اشتراک بگذارید و بیننده را به داستان خودتان متصل نمایید. در عکاسی های صنعتی و تبلیغاتی نیز همین روش استفاده می شود تا مشتری را بتوانیم با محصول تولید شده نهایی آشنا کرد و او را مجاب به خرید آن محصول نماید. ما باید یاد بگیریم که چگونه عکاسی کنیم و عکس های خود را ماندگار نگه داریم.

دیدن با چشم ها

یکی از مهمترین مهارت های یک عکاس مشاهده دقیق محیط پیرامون است و این از اولین نکات در فرآیند یادگیری عکاسی است که به مهرت های فردی عکاس نیز مرتبط می باشد. شما باید بکوشید تا با کنترل کردن این مهارت بتوانید تصاویر اثرگذاری را خلق نمایید. همواره باید یاد بگیریم که چگونه عکاسی کنیم.
قبل اینکه دکمه شاتر دوربین را فشار دهید میبایست محیط اطراف را به خوبی و با دقت مشاهده نمایید زیرا شما به چشم هایتان بیشتر از حواس دیگر تکیه می کنید. این در حالی است که بیشترین اطلاعات تصویری که ما دریافت می کنیم را نادیده می گیریم.

ترکیب بندی عالی

به هنر مرتب کردن و قراردادن عناصر در درون کادر را ، ترکیب بندی می گویند.یک عکس باید بصورت آرام و متعادل و با جذابیت خاص، پیام خود را به بیننده طوری انتقال دهد که او نسبت به آن عکس واکنش نشان دهد.داشتن یک درک مناسب از روانشناسی ذهن می تواند به شما کمک شایانی نماید. ترکیب بندی مناسب به ما یاد می دهد که چگونه عکاسی کنیم.

نسبت عرض به ارتفاع در عکس

اولین مسئله در عکاسی که با آن مواجه می شوید نسبت ابعاد تصویر است. این نسبت ابعاد تصویر باشاخص های ۱۶:۹ ، ۴:۳ ، ۱:۱ و ۳:۲ نشان داده می شود که هرکدام چالش خاص خود را دارند و باید به خوبی انجام پذیرد. یادگیری این نسبت ها به ما خواهند گفت که چگونه عکاسی کنیم.

جهت گیری کادر

اگر قرار است بصورت افقی از یک کتاب عکاسی کنید و از آن برای پخش فیلم و اینترنت استفاده کنید، باید عکس های خود را بصورت عمودی ترکیب بندی کنید. زمانی که شما جهت گیری را مشخص نمایید می توانید ترکیب بندی عکس را انجام دهید.

انتخاب لنز مناسب

انتخاب یک لنز مناسب تاثیر زیادی بر ترکیب بندی عکس های شما دارد. یک لنز مناسب می تواند به شما کمک کند که چگونه سوژه را انتخاب نمایید و چه قسمت های را در کادر عکس قرار دهید. لنز مناسب باعث می شود تنظیمات دیافراگم و ایزو به خوبی انجام پذیرد.

RASAM AGENCY
0912-5959757