نور پردازی در عکاسی صنعتی

نور پردازی در عکاسی صنعتی

نورپردازی سه بعدی در عکاسی صنعتی چگونه انجام می شود؟

نورپدازی سه بعدی یکی از روشهای قدیمی نورپردازی است.
این نوع نورپردازی به شما کنترل دقیق نور ها را آموزش می دهد.
در عکاسی صنعتی شما می توانید بر روی سایه ها کنترل دقیقی داشته باشید.
اگر شما نورپردازی سه بعدی را اجرا کنید خواهید توانست از اجسام تخت به بهترین نحو ممکن عکاسی صنعتی انجام دهید.

روش نورپردازی در عکاسی صنعتی:

همانطور که می دانید سه نقطه برای نورپردازی در نظر گرفته می شود.
این نور ها باید به طور کلی متفاوت از یکدیگر قرار بگیرند.

۱- نوراصلی یا نور کلیدی

برای انتخاب این نور از قوی ترین نور خود استفاده کنید.
این نور نور اصلی شما به حساب می آید.
شما با این نور به اصلی ترین جمله در نورپردازی می رسید.
((سایه ها دروغ می گویند)) این نور بسیار روشن است و مستقیم به شی مورد نظر تابانیده می شود.
این نور را در زاویه ۴۵ درجه نسبت به دوربین خود قرار دهید.
این نور را کمی بالاتر از ارتفاع جسم مورد نظر قرار دهید و همانطور که گفتیم زاویه تابش به سمت شی مورد نظر باشد.

۲- نور فرعی

این نور باید در زاویه ۴۵ درجه نسبت به دوربین و در نقطه ی مقابل نوی اصلی قرار گرفته شود.
این نور باعث از بین رفتن سایه های ایجاد شده از نور اصلی در نظر گرفته می شود.
درجه نورپردازی نور فرعی را به اندازه نصف نور اصلی تنظیم کنید.
این نور در عکاسی از پرتره به روی چشم تابانده می شود.
کار نور فرعی در عکاسی صنعتی حذف نور اضافه و بعد دادن به اجسام در صورت نیاز و در عکاسی پرتره پرکردن سایه ها در زیر چشم ها است.

۳- نور پشت

این نور همان فوت کوزه گری در عکاسی صنعتی است.
باید بدانیم زاویه این نور می بایست دقیقا روبروی نور اصلی تابانده شود .
شما با این کار عمق محصول را اضافه می کنید یعنی کار اصلی سه بعدی کردن عکاسی صنعتی در این نورپردازی اجرا می گردد.
درصد تابش این نور به دلخواه مشابه نور فرعی و یا کمی بیشتر از آن است.

RASAM AGENCY
0912-5959757