بررسی رنگ در بازاریابی و هویت نام تجاری

تعریف هویت نام تجاری شما بسیار مهم است، زیرا این امر به شما کمک می کند که تا از سایر برند ها متمایز و خاص باشید . یا تا به حال فکر کرده اید چرا رنگ در شناسایی برندها بسیار مهم است؟ شرکت های بزرگ، با استفاده از آرم با رنگ های خاص، هویت اعتماد به نفس خود را توسعه داده اند، و انتخاب رنگ مناسب  در حفظ آن ها نقش مهمی داشته است ….

۰۹۱۲ - ۵۹۵۹۷۵۷