سرعت شاتر

سرعت شاتر

بعد از بررسی ایزو و دیافراگم ، سرعت شاتر سومین اصل در عکاسی به شمار می رود. و با یادگیری تنظیمات شاتر، شما به عنوان یک استاد زمان تبدیل می‌شوید.
تنظیمات سرعت شاتر مدت زمانی که شاتر باز می‌ماند را تغییر می‌دهد، و در نتیجه چقدر نور دریافت میکند. این تنظیمات همچنین مقدار تار شدن سوژه در حال حرکت تصاویرتان را کنترل می‌کند و زمانی که این عوامل سه گانه به طور خلاقانه به کار روند، می‌توانند یک احساس واقعی را به یک عکس اضافه کنند، به عنوان مثال افزایش حس سرعت یا حرکت.

تاری حرکتی را می توان به دو روش معرفی کرد:
با حرکت دوربین یا حرکت سوژه موقعی که در حال عکاسی از آن هستید. وقتی شما سرعت شاتر را افزایش می‌دهید، اثر تاری حرکتی را کاهش می‌دهید، که اساسا “مسدود کردن” عمل است.
تاری حرکتی دوربین زمانی که خود دوربین حرکت می‌کند زمانی که شاتر باز است، نمایان می‌شود.

زمانی که دوربین به دست گرفته می‌شود و به تصاویر تار دست می‌یابد، این مساله بسیار مساله‌ساز است، که به ویژه هنگام استفاده از یک تنظیمات سرعت شاتر آهسته قابل‌رویت هستند.

شما می‌توانید تاری حرکتی دوربین را با بالا بردن دوربین بر روی یک پلت فرم ثابت مانند یک سه‌پایه به حداقل برسانید. تاری حرکتی دوربین نباید یک مشکل بزرگ باشد مگر این که دوربین به خاطر وزش باد یا چند نیروی دیگر آن را تکان دهد، یا وقتی سه‌پایه را روی یک سطح متحرک یا ناپایدار قرار دهید.
تاری حرکتی زمانی رخ می‌دهد که سوژه عکس شما در حال حرکت در کادر باشد در حالی که شاتر باز است.

سرعت شاتر که شما انتخاب می‌کنید بر مقدار تاری حرکتی در عکس‌های شما تاثیر می‌گذارد، اما این تاری به فاصله کانونی لنز شما و سرعت و جهت حرکت سوژه نسبت به هر سه بعد وابسته است.

سوژه‌هایی که به صورت افقی یا عمودی در جهت x و y حرکت می‌کنند، در مقایسه با موضوعاتی که به سمت دوربین یا دور از دوربین در محور z حرکت می‌کنند، تاری حرکتی بیشتری خواهند داشت. شما باید با افزایش یا کاهش سرعت شاتر برای سوژه‌های مختلف بر این اساس، این کار را جبران کنید.
فاصله کانونی همچنین دارای اثر تاری حرکتی است، ساخت لنزهای واید برای استفاده از لنزهای تله فوتو، آسان‌تر است.

ثبات تصویر می‌تواند به جلوگیری از تاری حرکتی دوربین نیز کمک کند. اگر لنز ثبات تصویر دارد، می‌توانید سرعت شاتر را تا چهار استاپ برای عکاسی دستی کاهش دهید. برای عکاسی شبانه، با استفاده از یک سه‌پایه یا ابزار پشتیبانی دوربین، گزینه بهتری برای جلوگیری از تاری حرکتی دوربین است.

RASAM AGENCY
0912-5959757