تاریخ عکاسی ایران

تاریخ عکاسی ایران

وقتی حرف از انقلاب در عکاسی می زنیم و یا به تاریخ عکاسی ایران اشاره می کنیم. اولین چیزی که به ذهنمان
می رسد تبدیل آنالوگ به دیجیتال است . این درست زمانی است که دنیای عکاسی به سمت آسمان پرواز کرد.
در سالهای نه چندان دور عکاسان برای گرفتن عکس می بایست مسیری سخت را طی می کردند.

در گذشته داشتن یک دوربین عکاسی و شغل عکاسی یک شغل اشرافی به حساب می آید. تجهیزات عکاسی در آن زمان بسیار اندک و کم بود.
استفاده از دوربین عکاسی در ایران فقط سه سال بعد از پیدایش دوربین در فرانسه اتفاق افتاد.
اما چاپ عکس در سال هزار و هشتصد و سی و نه به وجود آمده است. نوعی پلاک های شیشه ای همراه با تولید برخی
تجهیزات عکاسی به بازار آمد که همزمان به عنوان هدیه به پادشاه ایران داده شد، و این شروع تاریخ عکاسی در ایران بود.

اما به درخواست محمد شاه قاجار نخستین دستگاههای مخصوص عکاسی از کشور های روسیه و انگلیس به ایران وارد شد.
اما این روس ها بودند که برای اولین بار دوربین عکاسی را به ایران وارد کردند و به ایرانیان اقدام به آموزش عکاسی کردند.
شاید در آن دوران عکاسی صنعتی ، عکاسی خیابانی ، عکاسی در شب و … به ذهن ها هم خطور نمی کرد.

ملک قاسم میرزا در ایران برای اولین بار کار عکاسی را شروع کرد. او یک شاهزاده بود.
در ایران دو دوربین عکاسی بیشتر و جود نداشت که یکی را ملکه انگلیس و دومی را امپراتور روسیه به ایران هدیه دادند.

همه چیز مهیا بود برای راه اندازی آتلیه عکاسی

تاریخ عکاسی در این دوران نشان می دهد که عکاسی در آن دوران بیشتر با سوژه ی آدم های معروف و شاهان انجام می شد.
اگر بخواهیم عکاس های آن دوران را نام ببریم باید بگوییم ملک قاسم میرزا به عنوان اولین عکاسی و آقا رضا عکاس
باشی عکاس ناصرالدین شاه به عنوان عکاس حرفه ای بودند.
شروع عکاسی در ایران اتفاقاتی را دنبال می کند که در نوع خود در جهان بی نظیر و پیشرو قلمداد می شود.
تاریخ عکاسی ایران تاثیر گذار بر عکاسی جهان می باشد.

تاریخ عکاسی ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی

در این دوران به واقع می توان گفت بهترین های تجهیزات عکاسی و فنون یادگیری عکاسی به ایران وارد شد.
در این دوران سبک عکاسی ایران خصوصا در عکاسی صنعتی هم وارد دنیای مدرن شد. تاریخ عکاسی ایران در آن زمان
در عکاسی خیابانی و پرتره از شخصیت های دولتی نیز به حد چشم گیری افزایش یافت. مطبوعات بسیار پرتلاش شدند.

تاریخ عکاسی ایران در دوران عصر حاضر

تاریخ عکاسی در ایران فرازهای پررنگی دارد که می توان به حضور شبکه های اجتماعی در ایران اشاره کرد و
همینطور ورود گوشی های هوشمند به بازار. این دو موقعیت تاریخ عکاسی ایران را به حد چشم گیری تحت تاثیر قرار داد.

RASAM AGENCY
0912-5959757