اینفلوئنسرمارکتینگ چیست

اینفلوئنسرمارکتینگ چیست

اینفلوئنسورمارکتینگ چیست ؟ به گونه‌ای از بازاریابی مدرن گفته می شود که با ارائه خدمات توسط اینفلوئنسرها یا بازاریابی محصولات همراه است.

دراینفلوئنسورمارکتینگ، مخاطبان نه تنها به ‌صورت مستقیم، مورد تبلیغ قرار نمی‌گیرند، بلکه به‌ وسیله تاثیر و نفوذی که اینفلوئنسر بر فالورها دارد، مشتریان خود را پیدا می کند و آن‌ها را به سمت استفاده ازمحصولات یا خدمات برندها دعوت می کند .
استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ، همان قدرکه به ‌روز و جذاب است، چالش‌های متعددی دارد.
اولین چالش، پیدا کردن اینفلوئنسر متناسب با برند است که از لحاظ اجتماعی وجایگاه هویتی در صفحات اجتماعی، با هویت برند شما متناسب باشد.
که توجه به این موضوع نیازمند به زمان و بررسی دقیق است.
که ما پیشنهاد میکنیم این کاررا با کمک مشاوران آژانس‌های دیجیتال مارکتینگ و شرکت‌های تبلیغاتی متخصص انجام دهید.

اینفلوئنسورمارکتینگ چیست

RASAM AGENCY
0912-5959757