انتخاب لنز دوربین

انتخاب لنز دوربین

تصمیم‌گیری اینکه چه تجهیزاتی به شما کمک می‌کند که عکسهای بهتر و حرفه‌ای‌تر بگیرید می‌تواند خیلی سخت باشد. با تمام بازاریابی‌هایی که برای دوربین‌های جدیدی انجام می‌شود و تمام مقالات و نظراتی که با آنها همراه است، انتخاب بعدی شما برای ارتقا تجهیزات کمی سخت می‌شود. در این آموزش کوتاه می‌فهمید که چرا بهتر هست که یک لنز بهتر بخرید تا یک دوربین بهتر.

لنز تصویر را شکل می دهد

توصیه ما این است می‌کنم که ابتدا لنز بهتری را انتخاب کنید چون انتخاب لنز دوربین، تصویر را روی سنسور تشکیل می‌دهد و اگه آن تصویر در بهترین حالت خودش نباشد، هیچ سنسوری نمی‌تواند آن را بهتر کند.

تمام لنزها سعی می‌کنند کیفیت تصویر و انتقال نور را افزایش دهند اما برای این کار باید با فیزیک پیچیده نور درگیر شوند که با انتخاب لنز دوربین مناسب مشکل بر طرف می شود. سازندگان لنز باید بین تعدادی از عوامل، از محدودیت‌های فنی مانند اعوجاج distortion، درخشش نور ، و پخش رنگ گرفته تا ملاحظات هنری مانند تفسیر رنگ ، وضوح، و آشکارسازی نواحی خارج از فوکوس تعادل برقرار کنند. طراحی و جنس بعضی از لنزها در برابر این چالش ها به‌سادگی بهتر از دیگران عمل می‌کند.

لنزها بخش اصلی هستند

ارتقا از یک کیت لنز ساده به حرفه‌ای، برای شروع، قدم بزرگی درجهت افزایش کیفیت است. انتخاب لنز دوربین باکیفیت روی دوربین مبتدی یا قدیمی‌تر هنوز می‌تواند نتایج خوبی را بدهد. اما یک لنز بی‌کیفیت روی جدیدترین و گرانترین دوربین نمی‌تواند.

خیلی از لنزهای جدید حتی ارزانترین آن ها واقعا خیلی خوب هستند. لنزهای مناسب و معقول و مقرون به‌صرفه‌ای برای تمام سیستم‌های دوربین وجود دارد که تصویری تولید می‌کند که در بیشتر مواقع به لحاظ فنی قابل قبول هستند ، با کنتراست مناسب و طبیعی. با این وجود، چیزی که این لنزها ندارند، مشخصه‌های خاص است. آن ها فقط کارراه‌‌انداز هستند. به‌عبارت دیگر آن ها برای این طراحی شده اند که برای کاربردهای وسیعی تنها به حد کافی خوب باشند. این لنزها ابزار مناسب برای کار عکاسی صنعتب و تبلیغاتی نیستند. ما با انتخاب لنز دوربین و بررسی سایر عوامل موثر در عکاسی می توانید بهتر یاد بگیرید که عکاسی را انجام دهید.

انتخاب لنز دوربین
انتخاب لنز دوربین 1

تصمیم‌گیری اینکه چه تجهیزاتی به شما کمک می‌کند که عکسهای بهتر و حرفه‌ای‌تر بگیرید می‌تواند خیلی سخت باشد. با تمام بازاریابی‌هایی که برای دوربین‌های جدیدی ا

رتبه ویرایشگر:
5
02633516480 09125959757
RASAM AGENCY
0912-5959757